Hướng dẫn thanh toán Google Play bằng ví ShopeePay

Hướng dẫn thiết lập Ví ShopeePay làm phương thức thanh toán cho Google Play (CH Play)

Để thanh toán Google Play dễ dàng và nhanh chóng hơn, bạn có thể thiết lập Ví ShopeePay làm phương thức thanh toán như sau:

Bước 1: Tại trang chủ Cửa hàng Google Play  > Chọn Ảnh nền tài khoản Google 

Bước 2: Chọn Thanh toán và gói thuê bao 

Bước 3: Chọn Phương thức thanh toán > Chọn Thêm ví ShopeePay

 

 

 

Bước 4: Đọc kỹ nội dung các điều khoản. Chọn Đồng ý > Nhập Mật khẩu Ví ShopeePay để hoàn tất thiết lập

 

Bắt đầu trải nghiệm ngay bây giờ

Chỉ có duy nhất tại đây dành cho HĐH Android

TẢI NGAY

Đối tác thanh toán