Chính sách quyền riêng tư game Minibus Simulator Vietnam

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là nhà phát triển game Minibus Simulator Vietnam trên Google Play.

Tên đơn vị chủ quản: Web3o Technology

Email liên hệ: contact@web3o.net 

Minibus Simulator Vietnam thu thập thông tin gì?

Minibus Simulator Vietnam tự động thu thập thông tin sau khi bạn tải xuống và cài đặt Minibus Simulator Vietnam. 

Tất cả thông tin chúng tôi nhận được là 

ID Mã nhận dạng người dùng

Mã nhận dạng thiết bị hoặc mã nhận dạng khác

Thông tin thu thập được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin này để chống lừa đảo, bảo mật và tuân thủ, xác minh bạn đã mua ứng dụng từ của hàng Google Play một cách hợp pháp. Vì đây là một ứng dụng trả phí, nên đây là điều bắt buộc.

Chính sách lưu giữ dữ liệu, quản lý thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ lưu giữ lại duy nhất ID Mã nhận dạng người dùng trong vòng 24 giờ và sẽ tự động xóa ngay sau đó nếu bạn không còn truy cập vào ứng dụng.

Ngoài ra bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu này ngay lập tức, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  contact@web3o.net  và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian hợp lý.

Chia sẻ dữ liệu:

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi thu thập được với bất kì bên nào. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Dữ liệu mà ứng dụng này yêu cầu thông qua quyền Android

Ảnh / Phương tiện / Tệp: Được sử dụng để có quyền liên quan đến việc ghi và đọc dữ liệu vào bộ nhớ ngoài của thiết bị. Sự cho phép này cho phép Minibus Simulator Vietnam lưu trữ và truy cập vào file âm thanh sử dụng cho tính năng phát nhạc mp3 trong ứng dụng hoặc lưu ảnh chụp màn hình game.

Truy cập Internet: Được sử dụng cho phép có liên quan đến việc truy cập internet thông qua kết nối mạng của thiết bị của bạn (WiFi hoặc Dữ liệu di động). Quyền này cho phép Minibus Simulator Vietnam lưu trữ và truy cập dữ liệu trò chơi để xác minh giấy phép rằng bạn đã mua ứng dụng từ Google Play một cách hợp lệ.

Quyền chọn không tham gia của tôi là gì?

Chọn không tham gia tất cả việc thu thập thông tin bằng cách gỡ cài đặt Minibus Simulator Vietnam: Bạn có thể dễ dàng ngừng tất cả thông tin thu thập thông tin bằng Minibus Simulator Vietnam bằng cách gỡ cài đặt Minibus Simulator Vietnam. Bạn có thể sử dụng các quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn vì có thể có sẵn như một phần của thiết bị di động của bạn hoặc thông qua mạng hoặc mạng ứng dụng di động.

Trẻ em

Chúng tôi không sử dụng Minibus Simulator Vietnam để cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc thị trường cho trẻ em với bất kỳ độ tuổi nào.

Bảo vệ

Chúng tôi lo ngại về việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn.

Tất cả dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ sẽ được mã hóa hoàn toàn. Và không ai có thể đọc được.

Ngoài ra, Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho nhân viên được ủy quyền cần biết thông tin đó để hoạt động, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Thay đổi

Chính sách quyền riêng tư này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn nên tham khảo Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng Minibus Simulator Vietnam hoặc có thắc mắc về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại contact@web3o.net

Bắt đầu trải nghiệm ngay bây giờ

Chỉ có duy nhất tại đây dành cho HĐH Android

TẢI NGAY

Đối tác thanh toán